Regionutbildning

Utbildningsportal

Kvalitet | Ansvar | Drivkraft | Samverkan | Tillgänglighet | Omtanke | Hållbarhet

Utbildningar för vårdpersonal

inom svensk hälso- och sjukvård

Nationell utbildningsportal

Regionala utbildningsdagar

21

Regionala utbildningar

Utbildningar i 21 regioner

Utbildning och
digitalt verksamhetsstöd

Fysiska utbildningar

Digitala kurser
Verksamhetsstöd

Utbildningskatalog

01

Hudcancer och Dermatoskopi

i Primärvård

DEL 1


Heldagsutbildning inom hudcancer och dermatoskopi.

Målgrupp: Distriktsläkare och ST-läkare inom allmänmedicin


Kursen uppfyller målbeskrivningarna och delmålen för ST i Allmänmedicin

enligt SOSFS 2015:8, delmål c1, c4, c5 samt HSLF-FS 2021:8; delmål STb2, STc1, STc2, STc3, STc4, STc5

02

Allt inom Hudsjukvård och Förskrivningsrätt för Distriktssköterskor

 

Heldagsutbildning om hudsjukvård och förskrivningsrätt för distriktssköterskor

Målgrupp: Distriktssköterskor och sjuksköterskor inom primärvård


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter
HSLF-FS 2018:43 samt uppdaterad enligt föreskriften HSLF-FS 2020:2 samt HSLF-FS 2022:56

03

Psykiatri

i Primärvård

DEL 1


Heldagsutbildning inom psykiatri

Målgrupp: Distriktsläkare och ST-läkare inom allmänmedicinKursen uppfyller målbeskrivningar och delmål för ST i Allmänmedicin enligt

SOSFS 2015:8, delmål c1, c4, c5, c13 samt HSLF-FS 2021:8, delmål STb2, STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc13

unsplash